Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 04.05.2021/Pykälä 78

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

 

Rakennuslautakunta 04.05.2021 § 78  

48/10.03.00/2021  

 

Rak.la 16.03.2021 § 45 Kustavin kunnan 8.7.2011 voimaan tulleessa rakennusjärjestyksessä on havaittu merkittäviä muutostarpeita. Maankäyttö- ja rakennuslakiin on valmisteilla kokonaisuudistus, minkä vuoksi rakennusjärjestyksen muutosta on aiemmin siirretty odottamaan tulevaa MRL muutosta.

Uusi MRL astuu suunnitelmien mukaan voimaan vuosien 2022-23 aikana.

Rakennustarkastaja on valmistellut esityksen uudeksi rakennusjärjestykseksi, joka käydään kohta kohdalta lävitse kokouksessa.

Esityksen merkittävimmät muutokset nykyiseen rakennusjärjestykseen:

-          Toimenpiteiden luvanvaraisuus

?        Toimenpideluvan varaiset toimenpiteet (MRL 126 §) jaettu aiemmin toimenpidelupiin ja -ilmoituksiin, kaikki toimenpiteet vaatineet luvan.

?        Siirrytään malliin, jossa poistetaan toimenpideilmoitus käytöstä ja määritellään rakennusjärjestyksessä vähäiset toimenpiteet, jotka eivät vaadi lupa- tai ilmoitusmenettelyä.

-          Toimenpiderajoitukset

?        Määritellään rakennusjärjestyksessä, mitkä toimenpiteet eivät ole ollenkaan mahdollisia esim. ranta-alueella.

-          Suunnittelutarve

?        Poistetaan rakennusjärjestyksessä aiemmin määritelty suunnittelutarve-alue "ranta-alueet 100 - 300m".

-          Rakentamisen määrä

?        Tarkennetaan määritelmiä, lisätään päärakennuksien rakennusoikeutta suhteessa kokonaisrakennusoikeuteen.

?        Lisätään rakennusoikeudelliseen kerrosalaan laskettava venevaja rakennusjärjestykseen (enintään 40 k-m2)

-          Poistetaan rakennusoikeuden määrän rajoitteet maa-, metsä- ja kalatalouteen liittyvältä rakentamiselta, johon sovelletaan jatkossa tapauskohtaista tulkintaa.

-          Määritellään rakennusjärjestyksessä, että suuret katokset (yli 2 auton autokatokset jne.) lasketaan rakennuspaikan rakennusoikeudelliseen kerrosalaan ja rajataan katosten suuruutta.

-          Lisätään määritelmä vähäiselle puiden kaatamiselle, joka ei ole jatkossa maisematyöluvan varainen toimenpide.

 

Rakennuslautakunta jätti asian käsittelemättä 16.3.2021 kokouksessaan.

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta tutustuu rakennusjärjestyksen luonnokseen ja keskustelee eri määräyskohdista ja niiden tarkentamisesta. Rakennuslautakunnan keskustelun pohjalta tarkennetaan esitystä ja valmistellaan asiaa tuleviin kokouksiin.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa