Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.04.2021/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Tilinpäätös 2020

 

 

Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden hyväksyminen

 

Kunnanhallitus 06.04.2021 § 58  

    

  

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteinä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Tasekirja käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, tasee, liitetiedot, eriytetyt tilinpäätökset, luettelon käyteyistä kirjanpitokirjoista ja tilinpäätöksen allekirjoituksen. Lisäksi siihen tulee tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä allekirjoitusten jälkeen. Tasekirjan lisäksi tulevat muut tilinpäätösasiakirjat, jotka suositellaan sidottavaksi erikseen omaksi asiakirjakseen. Tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ei oteta tasekirjaan.

 

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Se laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Verotuloja kertyi viime vuonna 4.653.220 euroa. Valtionosuuksien määrä oli 2.423.087 euroa.

 

Vuosikate oli 941.648 euroa eli 982 euroa/asukas. Suunnitelmapoistojen määrä oli 411.651 euroa eli  429 euroa/asukas.

 

Lainamäärä vuoden 2020 lopussa oli 2.505.091 euroa eli 2.612 euroa/asukas. Valtakunnallinen vuoden 2019 kuntien lainamäärien keskiarvo oli 3.360 euroa/asukas.

 

Tilikauden ylijäämä on 57.899 euroa.

 

Vuodelta 2020 kirjattavan ylijäämän jälkeen edellisten tilikausien ylijäämäksi tulee 3.730.439 euroa.

 

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää tehdä uuden kunnanviraston rakentamiseen liittyvän 500.000 euron investointivarauksen ja että tilikauden 2020 ylijäämä 57.899 euroa jätetään tilikauden ylijäämätilille.

Kunnanhallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Kunnanhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa