Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 18.03.2021/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi ja varhaiskasvatuksen opettajan toimen auki julistaminen

 

Sosiaalilautakunta 09.02.2021 § 10 

 

 

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Erja Leonsaari on irtisanoutunut lastenhoitajan toimesta 1.3.2021 alkaen.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilömitoituksen suhdeluvut 1.8.2020 lähtien ovat seuraavat. Yhdessä päiväkodin ryhmässä saa olla korkeintaan kolmea kasvattajaa vastaavaa määrää lapsia. Alle 3-vuotiaiden ryhmässä voi olla korkeintaan 12 lasta (1 kasvattaja / 4 lasta). Yli 3-vuotiaiden ryhmässä korkeintaan 21 (1 kasvattaja / 7 lasta) ja yli 3-vuotiaiden osapäivähoidossa 1 kasvattaja / 13 lasta. Kasvattajia voi tarvittaessa olla enemmän. Lasten tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien lukumäärässä on otettava huomioon, jos päiväkodissa on erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia ellei heille ole erityistä avustajaa.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstörakenteen tulee päiväkotiryhmässä olla sellainen, että yhdellä kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys ja kahdella kolmesta kasvattajasta on varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyys. 1.1.2030 henkilöstörakenne muuttuu niin sanotusti kolmikantaiseksi eli ryhmässä on oltava vähintään 1 kasvatustieteen kandidaatti (varhaiskasvatuksen opettaja), varhaiskasvatuksen sosionomi (voidaan korvata kasvatustieteen kandidaatilla) sekä yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

 

Henkilöstörakenteen uudistus on mainittu varhaiskasvatuslaissa, joka on tullut voimaan 2018. Siirtymä-aikaa uudistukselle on 1.1.2030 asti.

Suotorpan päiväkodissa Hillojen (alle 3 v.) ryhmässä on tällä hetkellä (4.2.2021) kirjoilla 8 lasta, ja siellä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Ryhmässä ei tällä hetkellä ole lainkaan lain vaatimaa varhaiskasvatuksen opettajaa. Karpaloiden (3-5 v.) kirjoilla on 16 lasta, joista neljällä tehostettu/erityinen tuki, ja siellä työskentelee 1,5 varhaiskasvatuksen opettajaa sekä yksi lastenhoitaja/ryhmäavustaja. Esiopetuksessa on 8 lasta, joista kaikki käyttävät myös täydentävää varhaiskasvatusta, ja jossa työskentelee 1 esiopettaja ja 0,5 ryhmäavustaja.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt 20.1.2021, että Kustavin kunta on yksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilukunnista. Eduskunnan päätöksen mukaan Suomessa toteutetaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeilulain 11 §:n mukaan kokeilukunnalle korvataan erityisavustuksella tämän lain mukaiseen kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuvien lasten ensimmäisestä esiopetusvuodesta kunnalle aiheutuvat laskennalliset varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen menetykset ja esiopetuksen lisäkustannukset osallistuvien lasten määrän, kunnan keskimääräisten varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen ja esiopetuskustannusten mukaan. Kokeilukunnalle korvataan erityisavustuksella myös kokeilusta aiheutuvat laskennalliset hallinnolliset kulut kohdejoukkoon kuuluvan lapsimäärän mukaan.

 

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennatta on nyt lastenhoitajan toimen avautumisen myötä syytä muutta lainsäädännön vaatimusta vastaavaksi, ja muuttaa avautuva lastenhoitajan toimi varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi.

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää muuttaa lastenhoitajan toimen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi. Sosiaalilautakunta julistaa varhaiskasvatuksen opettajan toimen avoimeksi ja nimeää valintatyöryhmän rekrytointia varten.

 

Päätös Sosiaalilautakunta päätti muuttaa lastenhoitajan toimen varhaiskasvatuksen opettajan toimeksi ja julistaa toimen avoimeksi. Valintatyöryhmään nimettiin Kati Rekola ja Susanna Koskinen. Sirpa Koskinen osallistuu rekrytointiprosessiin mahdollisuuksien mukaan.

 

 

Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 20  

    

 

Varhaiskasvatuksen opettajan toimea haki hakuaikana kaksi henkilöä. Hakijoista toinen ei ole kelpoinen tehtävään.

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen opettajan toimeen valitaan Jenni Leppänen.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa