Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 18.03.2021/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kriisityön ja psykososiaalisen tuen sopimus

 

Sosiaalilautakunta 18.03.2021 § 17  

    

 

 

Uudenkaupungin kaupunki järjestää sosiaali- ja kriisipäivystystä oman kuntansa alueella virka-aikana ja virka-ajan ulkopuolella vastaavasti toimii Turun sosiaalipäivystys. Psykososiaalisen tuen organisointi onnettomuus-ja kriisitilanteissa on järjestetty virka-aikana omana toimintana. Perusterveydenhuollon yhteistoimintaalueen kuntien kanssa ei ole laadittu sopimusta psykososiaalisen tuen / kriisityön järjestämisestä akuuteissa tilanteissa.

 

Psykososiaalinen tuki on osa kuntien vastuulla olevaa lakiin perustuvaa palvelujärjestelmää, jonka suunnittelu äkillisiä traumaattisia tilanteita varten on osa viranomaisten lakisääteistä valmiussuunnittelua ja varautumista.

 

Sosiaalipäivystystä on järjestettävä terveydenhuoltolain 50 §:n 3 momentissa tarkoitetun laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön yhteydessä ja 4 momentissa tarkoitetun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen yhteydessä. Sosiaalipäivystyksen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa ne kunnat, joiden alueella tässä momentissa tarkoitetut terveydenhuollon yksiköt sijaitsevat. Sosiaalipäivystys osallistuu tarvittaessa psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa. Jatkohoidon turvaamiseksi toteutetaan osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä.

 

Sosiaalipäivystyksessä asiakkaalle on tarvittaessa annettava sosiaalihuoltolain 29 §:ssä tarkoitettu kiireellinen ja välttämätön apu ja sosiaalipäivystyksen on tarvittaessa osallistuttava psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa.

 

Sosiaalihuollon psykososiaalisella tuella tarkoitetaan sosiaalityönä ja sosiaaliohjauksena annettavaa tukea, jolla vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä, toimijuutta ja elämäntaitoja sekä autetaan häntä ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Traumaattisissa tilanteissa annettavaan psykososiaaliseen tukeen kuuluu myös akuutti kriisityö. Psykososiaalisen tuen johtamisesta ja yhteensovittamisesta äkillisessä traumaattisessa tilanteessa osana sosiaalipäivystystyötä säädetään 29 a §:ssä. Psykososiaalista tukea voidaan antaa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa ja siitä säädetään myös terveydenhuoltolaissa.

 

Uudenkaupungin kaupunki on tarjonnut seutukuntaan kuuluville kunnille kriisityön / psykososiaalisen tuen sopimusta. Sopimuksen hinnoittelua Uudenkaupungin kaupunki on perustellut siten, että kriisityön / psykososiaalisen tuen kustannukset jakautuvat järjestämis-vastuukorvauksen ja tuotteistamisen perusteella. Toiminnan järjestämisvastuukorvauksen tarkoituksena on varmistaa riittävät voimavarat/henkilöstöresurssit ko. palveluihin koko yhteistoiminta-alueella, jotta asukkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata laadukkaasti ja tehokkaasti. Vuoden 2021 järjestämisvastuukorvaus on 4.000,00 € / kunta kertakorvauksena.

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää kartoittaa muita vaihtoehtoisia tapoja järjestää virka-aikainen kriisityö, mahdollisesti yhteistoiminnassa Vehmaan ja Taivassalon kuntien kanssa. Keskusteluja yhteistoiminnasta kyseisten kuntien kanssa on alustavasti käyty asiasta ja asiaan on suhtauduttu myötämielisesti.  Kustavin kunta järjestää virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen joka tapauksessa itsenäisesti, joten siihen kiinteästi kuuluvan kriisityön siirtäminen Uudenkaupungin kaupungin tarjoamaan sopimukseen ilman muiden vaihtoehtojen kartoittamista ei ole järkevää. Sopimuksen hinnoitteluperuste kuntakohtaisella tasaerällä, joka on samansuuruinen kunnan väkiluvusta riippumatta, vaatii lisäperusteluja. Näin ollen sopimuksen allekirjoittamiselle ei tällä hetkellä ole perusteita.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa