Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2021/Pykälä 36

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kunnanhallitukselle saapuneet lautakuntien pöytäkirjat

 

Kunnanhallitus 11.03.2021 § 36  

    

 

Hallintosäännön 19 §:ssä on määrätty asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi seuraavaa:

 

Kunnanhallituksella on kuntalain 92 §:ssä säädetty otto-oikeus alaisensa viranomaisen päätöksiin.  Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallituksen, kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan lisäksi kunnanhallituksen esittelijä. Asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa myös lautakunnan käsiteltäväksi, jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

 

Kunnanhallituksen ja lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava toimielimelle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus tai lautakunta on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

 

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.

 

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi.

 

Otto-oikeutta on käytettävä kuntalaissa säädetyn oikaisuvaatimusajan kuluessa. Otto-oikeutta käyttävän tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös, joka on välittömästi ilmoitettava ao. viranomaiselle.

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa:

 

  1. lain taikka asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita,
  2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai

sosiaalitoimen asioita eikä

  1. 51 §:ssä tarkoitetulle kunnan yhteiselle toimielimelle siirrettyjä  asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat.

 

Kokouksessa on nähtävänä ja tutustuttavana edellisen kokouksen jälkeen pidettyjen lautakuntien kokousten pöytäkirjat seuraavasti:

 

rakennuslautakunnan pöytäkirja 2.3.2021.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun lautakunnan kokousasioiden osalta.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa