Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.04.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Sivistystoimen käyttötaloussuunnitelmat vuodelle 2021

 

Sivistyslautakunta 14.04.2021 § 10  

    

 

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 7.12.2020 hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2021. Talousarvioon sisältyvien ohjeiden lisäksi kunnanvirastossa on laadittu talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joita hallintokuntien on toiminnassaan noudatettava. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 01.02.2021.

Kunnanhallitus pyytää hallintokuntia heti vuoden alussa ilmoittamaan kunnanhallitukselle henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut, sekä tavaran työsuoritusten tai palvelusten vastaanottajat.

 

Hallintokuntien tulee seurata talousarvioon sisältyvien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista puolivuosittain. Riskienhallinnan tila, merkittävimmät riskit ja tehdyt toimenpiteet niiden hallitsemiseksi raportoidaan osana toiminnan ja talouden seurantaa kaksi kertaa vuodessa hallintokuntien toimesta samalla kun tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan.

 

Opetustoimen määrärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu:

Menot: - 876 041 

Tulot: 5 000 €

Netto: - 871 041

 

Sisältäen opetustoimen hallinnon, perusopetuksen, taiteen perusopetuksen, iltapäiväkerhon, toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen.

 

Opetustoimen investointimärärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu 11 000€ opetustoimen atk-järjestelmiin.

 

Koulutoimen hallinnon osalta laskujen hyväksyjänä toimii Kivimaan koulun rehtori 1.6.2021 alkaen. Hänen ollessa estyneenä, varahenkilönä toimii vararehtori. Ajalla 1.1.-31.5.2021 koulutoimen hallinnon osalta laskujen hyväksyjänä toimii koulutoimenjohtaja.

 

 

Vapaa-aikatoimen määrärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu:

Menot: - 153 082

Tulot: 15 500 €

Netto: -137 582

 

Sisältäen vapaa-aikatoimen hallinnon, liikuntatoimen, nuorisotoimen (ml. etsivä nuorisotyö), nuorisovaltuuston ja tapahtumat.

Vapaa-aikatoimen osalta laskujen hyväksyjänä toimii vapaa-aikasihteeri. Hänen ollessa estyneenä varahenkilönä toimii kunnanjohtaja.

 

 

Kirjasto- ja kulttuuritoimen määrärahaksi vuodelle 2021 on vahvistettu:

Menot: - 143 206

Tulot: 14 200 €

Netto: - 129 006

Sisältäen toimialan hallinnon sekä kirjasto-, kulttuuri- ja museotoimen.

Kirjasto- ja kulttuuritoimen osalta laskujen hyväksyjänä toimii kirjastonhoitaja- kulttuurisihteeri. Hänen ollessa estyneenä varahenkilönä toimii kunnanjohtaja.

 

 

Esittelijä sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ja vahvistaa sivistystoimen käyttötaloussuunnitelmat ja investointiosan vuodelle 2021.
Lautakunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät esityksen mukaisesti.

Sivistyslautakunta päättää, että taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa