Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.04.2021/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rakennuslupa 21-0075-R

 

Rakennuslautakunta 20.04.2021 § 57  

    

 

 

Asia

Rakennuslupa

Hakija

-----------------------------------------------------------------------------------------

Rakennuspaikka

304-428-0001-0003

Rahinrannantie 15, 23360 KUSTAVI

Koko tila

Kiinteistön nimi

Heikinmäki

Kiinteistön pinta-ala

14076 m²

Kaava

Ei kaavaa

Toimenpide

Huolto- ja kalankäsittelyhallin (635 k-m2) rakentaminen.

Rakennettava kerrosala

635 m²

Rakennettava kokonaisala

635 m²

Rakennettava tilavuus

4289 m³

Kuuleminen

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Lausunnot

Pelastusviranomaisen lausunto

Lausuntopvm 02.03.2021

Liitteet

Naapurin kuuleminen

Lausunto

Ote alueen peruskartasta

Todistus hallintaoikeudesta

Suunnittelijan tiedot

Tutkintotodistus

Asemapiirros

Julkisivupiirustus

Leikkauspiirustus

Pohjapiirustus

Hakemus vireilletullessa

Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Karttaote

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

- KVV työnjohtaja

- IV Työnjohtaja

Erityissuunnitelmat

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on  rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset

- Lujuuslaskelmat

- Ilmanvaihtosuunnitelma

- Vesijohto- ja viemärisuunnitelma

- Merkki- ja turvavalaistussuunnitelma

- Sähkösuunnitelma

- Savunpoistosuunnitelma

Katselmukset

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava

rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Aloituskokous

- Sijaintikatselmus

- Rakennekatselmus

- LVI-katselmus

- Käyttöönottokatselmus

- Loppukatselmus

Muut lupaehdot

Työnjohtajien tulee täyttää rakennustöiden tarkastusasiakirjaa, joka on esitettävä katselmusten yhteydessä. Tarkastusasiakirjassa esitetty oleelliset tarkastusvaiheet ja laadunvarmistustoimet.

Kohteeseen on tilattava erityinen palotarkastus alueen palotarkastajalta ennen kohteen käyttöönottoa. Ennen erityistä palotarkastusta on kohteessa suoritettava omapalotarkastus käyttäen apuna Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusasioiden tarkistuslistaa erityistä palotarkastusta varten. Täytetty tarkistuslista on esitettävä pelastusviranomaiselle erityisen palotarkastuksen yhteydessä.

Pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (laitteistoluokat 1, 2 ja 3) pitää sähkötöiden käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

KVV-suunnitelmissa tulee esittää tarvittavat esikäsittelyjärjestelmät.

 

Julkipanopvm

26.4.2021

Päätöksen antopvm

27.4.2021

Viimeinen valituspvm

27.5.2021

Lainvoimaisuuspvm

28.5.2021

Rakennustyöt aloitettava viimeistään

28.5.2024

Lupa voimassa saakka

28.5.2026

 

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

 

Päätös Esityksen mukaan.


Antti Nummela ja Kai Nieminen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi intressijääviyden vuoksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa