Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.04.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kadunpitopäätös

 

Rakennuslautakunta 20.04.2021 § 53  

36/10.03.01.01/2021  

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnalla on kadunpitovelvollisuus asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarveväylillä, jotka liikennemääriltään kunnallista kadunpitoa edellyttävät.

 

"Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Kunta voi tehdä päätöksen kadunpidon lopettamisesta, jos toteutunut maankäyttö ei enää edellytä kadunpitoa."

 

Rakennustarkastaja ja maanmittauslaitoksen rekisteri-insinööri ovat katselmoineet Kustavin kunnan asemakaava-alueen yksityistiet 30.3.2021. Katselmuksessa todettiin, että Kivimaalla suoritettavan alueellisen yksityistietoimituksen yhteydessä on asemakaavan mukaiset yksityistierasitteet lakkautettavissa kunnan kadunpitopäätöksellä.

 

Kärtyn vanhatie on yksityistie (Tieoikeus 000-2010-K54969, Tiekunta, 10:197-(M), Kärtyn vanhatie), joka ulottuu Kivimaantieltä Pleikiläntien ylitse takaisin Pleikiläntielle. Nykyisten kadun- ja tiennimien mukainen tieosuus käsittää Kärtyntien, Troolikujan ja Kivilinnantien. Kustavin kunta on osin huolehtinut Kustavin keskustan (vahvistettu 29.4.1992), Kärtyn (vahvistettu 10.3.1980) ja Nissilän (vahvistettu 3.11.1987) rakennuskaavojen alueella kulkevan yksityistien kunnossapitotehtävistä, muut yksityistien osakkaat eivät ole osallistuneet yksityistien kunnossapitoon.

 

Taajama-alueella on katuosuuksia, jotka palvelevat vain yhden tai muutaman kiinteistönomistajan käyttötarpeita, kuten Korrakuja, Venekuja, Kalliotie ja Tavikuja. Kunta voi tehdä päätöksen kadunpidon lopettamisesta, jos toteutunut maankäyttö ei enää edellytä kadunpitoa.

 

Tässä kokousasiassa käsitellään kaikki Kustavin kunnan asemakaava-alueiden kaavatiet ja tällä kadunpitopäätöksellä kumotaan aiemmat kadunpitopäätökset.

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää siirtää alla mainittujen alueiden kunnossapitotehtävät kunnalle eli tehdä MRL:n mukaisen kadunpitopäätöksen ja vapauttaa kiinteistöjen omistajat kunnossapitovelvoitteistaan seuraavien asemakaava-alueen katu- ja kevyen liikenteen väyläosuuksien osalta:

Lindeninkuja/Itärannantie, Heikkolantie, Konemestarintie, Keskustie, Koulutie, Kärtyntie, Troolikuja, Kuunaritie, Suotorpantie, Sammalkuja, Jäkäläkuja, Kanervakuja, Parkkitie, Prikitie, Jaalakuja, Kaljaasikuja, Tiirantie, Loukkenkuja, Koskelotie, Haahkakuja, Kivilinnantien loppuosan asemakaavoitettu osuus (78 metrin osuus), Klipunkarintie, Klipunkarinkuja, Kirkonmäentie, Tapulitie, Riskeläiskuja, Vähämaankuja, Wihurintie, Kauppilantie, Tuulentuvantie, Asetie, Korrakuja, Venekuja, Kalliotie ja Tavikuja sekä kevyen liikenteen väylät Yhdistystalo - kirkko, Keskuskuja, Vähämaankuja ja Kärtyntie - Kivimaantie.

Rakennuslautakunta päättää olla tekemättä kadunpitopäätöstä ja pitää kunnossapitovelvoitteen kiinteistönomistajilla seuraavien asemakaava-alueen katu- ja kevyen liikenteen väyläosuuksien osalta:

Myllytie, Rinne, Kivimaantie (ELY), Pleikiläntie (ELY) sekä kevyen liikenteen väylät Kauppilankuja (rakentamaton), Juhannussilta/Pleikiläntien th. (ELY) ja Parkkitie/ Pleikiläntien th. (ELY). sekä 22.1.2021 voimaan tulleen Takviikin asemakaavan mukaiset katualueet: Takviikintie, Leirimajanrinne ja Välikarintie.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa