Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 02.03.2021/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Toimenpidelupa 21-0048-T

 

Rakennuslautakunta 02.03.2021 § 30  

    

 

 

Asia

Toimenpidelupa

Hakija

-------------------------------------------------------------------

 

 

Rakennuspaikka

304-401-0005-0009

Pukkeenluoto 230, 23360 KUSTAVI

Koko tila

Kiinteistön nimi

LEPPÄRANTA

Kiinteistön pinta-ala

7940 m²

Kaava

Ranta-asemakaava 17021981

Kaavan vuosi

1981

Toimenpide

Tuulivoimalan rakentaminen (alla 20 m korkea)

Lisäselvitys

Mahdollisesti luvattomasta tuulivoimalasta jätetty rakennusvalvonnan selvityspyyntö 19.10.2020. Kiinteistön omistajan antaman selvityksen mukaan tuulivoimala todettu luvattomaksi.

Kuuleminen

Naapurit kuultu, naapurikiinteistön 5:10 omistaja jättänyt hakemuksesta huomautuksen 24.1.2021. Kiinteistön omistajalle toimitettu vastinepyyntö 5.2.2021. Kiinteistön omistaja antanut vastineensa 15.2.2021. Huomautus ja vastine ristiriitaiset.

Liitteet

Naapurin kuuleminen

Muu pääpiirustus

Ote ranta-asemakaavasta

Naapurin huomautus

Todistus hallintaoikeudesta

Asemapiirros

Hakemus vireilletullessa

Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Karttaote

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Katselmukset

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Sijaintikatselmus

- Loppukatselmus

Muut lupaehdot

Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää rakennustöiden tarkastusasiakirjaa, joka on esitettävä katselmusten yhteydessä.

 

Julkipanopvm

8.3.2021

Päätöksen antopvm

9.3.2021

Viimeinen valituspvm

8.4.2021

Lainvoimaisuuspvm

9.4.2021

Lupa voimassa saakka

9.4.2024

 

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun toimenpideluvan asemapiirroksen mukaisesti.

 

Päätös Rakennuslautakunta päättää palauttaa asian valmisteltavaksi. Toimenpideluvan yhteydessä ei ole toimitettu riittäviä suunnitelma-asiakirjoja, joiden pohjalta toimenpidelupa voitaisiin myöntää. Toimenpidelupaan tulee liittää julkisivupiirrokset sekä tuulivoimalan tekniset tiedot. Rakennuslautakunta päättää järjestää rakennuspaikalla katselmuksen ennen toimenpideluvan uutta käsittelyä. Rakennuslautakunta suorittaa katselmuksen keväällä, kun jää on sulanut ja saari on saavutettavissa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa