Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 02.03.2021/Pykälä 35

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Poikkeamispäätös 21-0054-POI

 

Rakennuslautakunta 02.03.2021     

    

 

 

Asia

Poikkeamispäätös

Hakija

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rakennuspaikka

304-410-0003-0435

Rinne 2, 23360 KUSTAVI

Koko tila

Kiinteistön nimi

Nikola

Kiinteistön pinta-ala

1870 m²

Kaava

Asemakaava 01121999

Kaavan vuosi

1999

Rakennettu kerrosala

226 m²

Toimenpide

Ullakkotilojen muutos asuintiloiksi. Laajennuksen myötä ullakkokerroksen kerrosala kasvaisi n.30 k-m2. Tällä hetkellä ensimmäisen kerroksen kerrosala 133 k-m2 ja toisen kerroksen 70 k-m2. Rakennuksen ulkovaippaan ei kohdistu muutoksia.

Toimenpiteen mukaisen rakennuksen kerrosala

203

Lisäselvitys

Aiempi päätös: rakennuslautakunnan kokous 3.9.2019 §150 19-0089-POI

Poikkeus

Poikkeamista haetaan kaavamääräykseen, joka määrää, ettei toisen kerroksen kerroasala saa olla yli 50% ensimmäisen kerroksen kerrosalasta (1 1/2-kerroksisuus). AO-tontin kokonaisrakennusoikeus ei ylity.

Päätösehdotuksen perustelut

Poikkeamispäätöksellä ei aiheuteta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Päätöksellä ei vaikeuteta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kyseistä poikkeamista käsitelty rakennuslautakunnan kokouksessa 3.9.2019 §150 (19-0089-POI), jolloin hakemus evätty kaavan toteuttamisen kannalta haitallisena toimenpiteenä.

Kokonaisuus huomioidaan voidaan todeta, ettei olemassa olevan rakennuksen ulkovaipan sisäpuolisella muutostyöllä voida aiheuttaa olennaista haittaa kaavoitukselle. Tarkoituksenmukaisuusharkinnan näkökannalta, hakemukselle on esitetty tarpeenmukainen syy.

Kuuleminen

Naapurit kuultu aiemman hakemuksen yhteydessä, ei rakennuksen ulkoisia muutoksia tai merkittävää vaikutusta naapureille, ei kuulla.

Liitteet

Muu pääpiirustus

Ote ranta-asemakaavasta

Todistus hallintaoikeudesta

Asemapiirros

Päätösote

Hakemus vireilletullessa

Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Julkipanopvm

8.3.2021

Päätöksen antopvm

9.3.2021

Viimeinen valituspvm

8.4.2021

Lainvoimaisuuspvm

9.4.2021

Lupa voimassa saakka

9.4.2023

 

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun poikkeamisen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava poikkeamispäätöksen voimassaoloaikana. Päätökseen tulee hakea lainvoimaisuusleima Turun hallintooikeudesta ja kyseinen asiakirja tulee lisätä kyseisen rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa