Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 02.03.2021/Pykälä 33

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Rakennuslupa 21-0061-R

 

Rakennuslautakunta 02.03.2021 § 33  

    

 

Asia

Laajennuslupa

Hakija

--------------------------------------------------

Rakennuspaikka

304-408-0022-0000

Atosuontie 3c, 23360 KUSTAVI

Koko tila

Kiinteistön nimi

Kesäkallio

Kiinteistön pinta-ala

6050 m²

Kaava

Ei kaavaa

Rakennettu kerrosala

140 m²

Toimenpide

Vapaa-ajan asunnon (53 k-m2) laajentaminen (26 k-m2).

Lisäselvitys

Rauenneen rakennusluvan 15-88-R mukaiset laajennustoimenpiteet (5,6 km2) sisältyvät rakennuslupaan.

Kantarakennuksen kerrosala

54

Kantarakennuksen kokonaisala

54

Kantarakennuksen tilavuus

133 m3

Uusi kerrosala

26 m²

Purettava kerrosala

0 m²

Rakennettava kerrosala

26 m²

Rakennettava kokonaisala

26 m²

Rakennettava tilavuus

66 m3

Kuuleminen

Naapurit kuultu, ei huomautettavaa.

Liitteet

Naapurin kuuleminen

Muu liite

Muu pääpiirustus

Todistus hallintaoikeudesta

Asemapiirros

Julkisivupiirustus

Pohjapiirustus

Hakemus vireilletullessa

Hakemus taustajärjestelmään siirrettäessä

Karttaote

Työnjohtajat ja suunnittelijat

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt:

- Rakennustyön vastaava työnjohtaja

Erityissuunnitelmat

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava seuraavat selvitykset ja suunnitelmat:

- Rakennepiirustukset

Katselmukset

Katselmukset Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista:

- Aloituskokous

- Käyttöönottokatselmus

- Loppukatselmus

Muut lupaehdot

Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tulee täyttää rakennustöiden tarkastusasiakirjaa, joka on esitettävä katselmusten yhteydessä.

Hakijalle myönnetään lupa aloittaa työt kohteessa ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman (MRL 144§)

Mikäli tämän hakemuksen perusteella annettu lupapäätös valituksen johdosta kumoutuu niin, ettei hankkeen toteuttaminen ole mahdollista alkuperäisessä muodossa, luvan haltija sitoutuu saattamaan rakennuspaikan

ja sen ympäristön sellaiseen kuntoon, kuin se oli ennen rakentamisen tai toimenpiteen aloittamista, taikka muuttamaan jo toteutettua toimenpidettä valituksen johdosta annetussa päätöksessä edellytetyllä tavalla. Luvan

haltija myös sitoutuu korvaamaan kaikki haitat, vahingot ja kustannukset, jotka voivat aiheutua edellä mainitun lupapäätöksen kumoutumisesta, tai muuttumisesta.

 

Julkipanopvm

8.3.2021

Päätöksen antopvm

9.3.2021

Viimeinen valituspvm

8.4.2021

Lainvoimaisuuspvm

9.4.2021

Rakennustyöt aloitettava viimeistään

9.4.2024

Lupa voimassa saakka

9.4.2026

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta myöntää haetun rakennusluvan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa