Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Päätösvallan siirtäminen poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä

 

Sivistyslautakunta 27.01.2021 § 4  

    

 

 

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen

 

Perusopetuslakia on muutettu väliaikaisesti. Lainsäädännöllä jatketaan poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden voimassaoloa kevätlukukauden 2021 ajaksi, jotta opetusta voidaan järjestää turvallisesti vallitsevassa koronavirustilanteessa. Laki on vahvistettu 31.12.2020 ja se on voimassa 1.1.-31.7.2021.

 

Laki Perusopetuslain muuttamisesta (521/2020) uudessa 20 a §:ssä todetaan: "Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annettavan päätöksenjohdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksenjärjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä opetuksen järjestäjän päätöksellä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, jos se opetuksen järjestämiseksi on välttämätöntä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhden kuukauden ajaksi kerrallaan. Poikkeuksellistenopetusjärjestelyiden aikana opetusta järjestetään osittain tai kokonaan muuna kuin lähiopetuksena etäyhteyksiä hyödyntäen."

 

Kun huomioidaan hallintosäännössä olevat määräykset kokousmenettelystä, toimielimen koolle kutsumiseen on yleensä varattava aikaa joitakin päiviä, jotta kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Tämä on haastavaa tilanteessa, jossa opetuksen järjestäjän tulisi pystyä tekemään tarvittaessa nopeita päätöksiä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Oppilailla on oikeus saada perusopetuslainmukaista opetusta jokaisena koulupäivänä.

 

Kustavin hallintosäännön 18 §:n mukaan toimielin voi siirtää tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen.

 

 

Esittelijä sivistystoimenjohtaja

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää siirtää opetuksen järjestäjän päätäntävallan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä sivistystoimenjohtajalle ajalle 1.1.-31.7.2021.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa